Privatumo Politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) pateikia informaciją apie tai, kaip MB „Dantų Ekspertai“ renka, naudoja, tvarko ir saugo savo klientų, interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė, nebent Politikoje būtų nurodyta kitaip. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums
pateikėte

1. Kokią informaciją mes renkame?

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Mes galime rinkti, tvarkyti, saugoti ir naudoti Jūsų asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate ir kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

Jūs galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius, mūsų produktus ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, susiekdami su mumis atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu dpo@dantuekspertai.lt

informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto
svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir
puslapių žiūrėjimų skaičių);

 • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu
  ir/arba naujienlaiškius.
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

2. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas , rinkimas, saugojimas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

dantuekspertai.lt gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, Įmonės Pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e – parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

 • Interneto svetainei administruoti.
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams.
 • turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite
  bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas).
 • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam
  atskiram vartotojui identifikuoti.
 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus.
 • išrašyti finansinius dokumentus
 • išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
 • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 • Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 • Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis dantuekspertai.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

dantuekspertai.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Slapukai (Cookies)

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio.  Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus. Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio
lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI SLAPUKAI.

Jeigu dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar  perduota kitai įmonei: mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius
asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu. Savo klientus informuosime apie pasikeitimus.

Ikiteisminio tyrimo institucijas, teismus ar kitas valstybės įgaliotas institucijas: mes perduosime teismų, ikiteisminio tyrimų institucijų ar kitų įgaliotų institucijų prašomus asmens duomenis kai tai bus būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti ar bus kitas teisės aktuose numatytas duomenų perdavimo pagrindas.

Mes perduosime asmens duomenis, jei jie bus reikalingi atlikti finansinį, duomenų privatumo ir saugos auditą ar ištirti ir tinkamai reaguoti į skundą ar saugumo grėsmę.

5. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinta (-as) bet kokiais pasikeitimais.

dantuekspertai.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.

Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinta (-as) bet kokiais pasikeitimais. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu(el. paštu info@dantuekspertai.lt arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate.

Scroll to Top