Taisyklės

Pagrindinė prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės adresu www.dantuekspertai.lt (toliau – Pardavėjas) ir dantuekspertai.lt kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje dantuekspertai.lt.

Prekiu užsakymas

 • Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: varda, pavarde, įmonės pavadinimą (jei prekės yra perkamos įmonės vardu), el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
 • Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus dirbatis odontologijos srityje.
 • Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
 • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo Užsakymas yra priimtas.
 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
 • Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir Pirkėjo Paskyra.
 • Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pirkėjas informuojamas pranešimu nurodytu el. pašto adresu.

Atsiskaitymo už prekes tvarka

Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 • Naudojantis internetinės bankininkystės sistema (Paysera).
 • Išankstiniu banko pavedimu (Pirkėjas privalo informuoti Pardavėja prieš pasirenkant šį mokėjimo būdą).
 • Banko kortele.

Prekių pristatymas

 • Pristatome per 1 -2 d. d., jeigu užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 16 val ir prekė yra sandėlyje) Lietuvoje. Per 2-3 d. d., jeigu užsakymas patvirtintas po 16 val prekė yra sandėlyje) Lietuvoje. arba nedarbo dieną. Galimas vėlavimas dėl kurjerių užimtumo.
 • Kai priėmus užsakymą prekės sandėlyje nėra, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes po apmokėjimo užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per 7 – 12 darbo dienų.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
 • Prekes pristatys Pardavėjo įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

Šalių teisės ir pareigos

 • Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
 • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 • Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą atsokomibe ir apie pakeitimus turi informuoti Pardavėja kitaip Pirkėjas prisiima visą kylančią nuostolių riziką.
 • Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
 • Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
 • Pirkėjas, naudodamasis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 • Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir/ ar nevykdyti Sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti Sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekių grąžinimas

 • Visų Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
 • Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.
 • Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjas praneša apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties, prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turėtų būti nenaudota, nesugadinta, švari, nepraradusi prekinės išvaizdos, tinkamai paruošta, įpakuota ir nepakitusių savybių. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.
 • Tais atvejais kai grąžinama pristatytos nekokybiška prekė (-ės), Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
 • Pirkėjas turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@dantuekspertai.lt arba užpildęs grąžinimo formą www.dantuekspertai.lt puslapyje).
 • Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 10 darbo valandų, privalo kreiptis telefonu į dantuekspertai.lt. Pirkėjas atsisakęs sutarties, per 3 (Tris) darbo dienas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su Pardavėju prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
 • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę.
 • Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis (pvz. pakuotė turi įbrėžimų ar pan.).
 • Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) paštu, per kurjerį.
 • Pirkėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes, jei praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.
 • Pirkėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes, jei prekės yra greitai gendančios ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
 • Pirkėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes, jei supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
 • Kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos

Baigiamosios nuostatos

 • Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
 • Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
 • Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
 • Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Taisyklių pakeitimais.
 • Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Scroll to Top